Sunday, March 25, 2012

wanita mampu bayar

Wanita lebih mampu bayar balik pinjaman

E-mel Artikel Cetak Artikel Tanda Artikel Besarkan Saiz Teks Kecilkan Saiz Teks Komen Artikel

AMANAH Ikhtiar Malaysia (AIM) ditubuhkan pada 17 September 1987 secara bersama oleh Universiti Sains Malaysia (USM), Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (Yapeim), kerajaan Selangor serta disokong kuat Pusat Pembangunan Asia Pasifik.

Agensi ditubuhkan melalui Suratcara Perjanjian Amanah Ikhtiar Malaysia serta didaftarkan mengikut Akta Amanah 1952 (pindaan 1981) (Akta 258) itu bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan, yang secara langsung membantu mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia dengan cara pengeluaran Pembiayaan Ikhtiar.

Pembiayaan khusus untuk golongan miskin di kawasan luar bandar itu membantu mereka melakukan sebarang kegiatan perniagaan bagi menambah pendapatan sampingan.

Penubuhan ini juga bertitik tolak daripada idea Pensyarah Ekonomi Universiti Chittagong di Bangladesh, Prof Muhamad Yunus yang memperkenalkan kredit mikro dalam membasmi kemiskinan di negara itu pada 1976 yang kemudian berkembang ke seluruh dunia.


Muhamad Yunus dalam kajiannya mendapati, pembabitan golongan miskin dengan dunia perbankan sangat kurang. Ini berikutan mereka kekurangan modal dan sukar meningkatkan taraf hidup jika hanya bergantung kepada pendapatan harian.


Beliau kemudian mengetengahkan idea untuk memberi sumbangan berbentuk modal kepada golongan itu bagi memberi mereka peluang menambah pendapatan.

Idea ini diambil Pusat Penyelidikan Dasar (PPD) USM ketika itu untuk mendapatkan maklumat berkaitan serta menguji Pendekatan Bank Grameen (PBG) dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar yang ketika itu begitu tinggi dengan cara memberi hak kredit mikro kepada golongan miskin.

Projek perintis AIM yang dikenali sebagai Projek Ikhtiar ialah di kawasan barat laut Selangor merangkumi Kuala Selangor, Tanjung Karang, Sabak Bernam dan Sungai Besar pada 1987.

Keputusannya dua tahun kemudian mendapati kadar bayaran balik di kalangan peminjam atau Sahabat AIM wanita lebih tinggi berbanding lelaki. Sebanyak 92 peratus Sahabat AIM wanita berjaya membayar balik pinjaman itu berbanding 78 peratus lelaki.

Faktor ini membuatkan AIM membuat keputusan memberi fokus kepada wanita sebagai syarat menjadi Sahabat AIM dan menyertai Skim Pembiayaan Ikhtiar (SPI) atau pinjaman modal untuk perniagaan.

No comments:

Post a Comment